Vegaaniliitto madalsi D-vitamiinisuositustaan

28.03.2017

(Uutista päivitetty 24.4.2017)

Syksystä 2015 asti Vegaaniliitto suositteli D-vitamiinia vähintään 25 µg päivässä ja 50 μg/vrk raskaana oleville. Nyt yhdistys madalsi suosituksensa 10 μg:aan vuorokaudessa kaikille, myös raskaana oleville.

Mikään uutta sellaista tutkimustietoa ei ole tullut, mikä puoltaisi D-vitamiinin vähempää määrää. Päinvastoin. Lisääntyvä tutkimustieto vahvistaa niiden monien asiantuntijoiden näkemystä, jotka pitävät 10 μg D-vitamiinisuositusta liian matalana. Vuonna 2016 American Journal of Clinical Nutriton -lehti julkaisi kaksi tutkimusta lasten ja nuorten D-vitamiinin tarpeesta (Smith ym, Mortensen ym). Mortensenin ym. tutkimuksessa tarvittiin 19,5 μg D-vitamiinia/vrk, jotta 4-8-vuotiaista lapsista 97,5 %:lla D-vitamiinin pitoisuus veressä olisi vähintään tavoitteen mukainen 50 nmol/l. Smithin ym. tutkimuksessa vastaavasti 14-18 -vuotiaat nuoret tarvitsivat yli 30 μg D-vitamiinia päivittäin, jotta 97,5%:lla D-vitamiinin pitoisuus veressä olisi vähintään 50 nmol/l. Tämä 50 nmol/l tavoite on myös suomalaisten ja pohjoismaisten suositusten pohjana, vaikka jotkut asiantuntijat pitävät veren D-vitamiini vähimmäismääränä 75 nmol/l.

Suomen Lääkärilehti (2016) uutisoi Elisa Holmlund-Suilan väitöskirjasta, jonka mukaan suomalaislapsista ja nuorista (n 1335) yli 40 %:lla on D-vitamiinipuutos. Nykysuositusta korkeampi päivittäinen D-vitamiininlisä oli tehokas ja turvallinen sekä aikuisilla että vastasyntyneillä. Vuonna 2016 julkaistiin myös tutkimus suomalaisten vegaanien ravinnonsaannista; heistä 24 %:lla oli D-vitamiinin puutos (Elorinne ym. 2016).

Vuonna 2016 Vegan Society uudisti tuottamansa Veg1- monivitamiinivalmisteen koostumusta niin, että sen D-vitamiinimäärä nostettiin 10 μg:sta 20 μg:aan. Syynä tähän oli mm. se, että käyttäjiltä tulleen palautteen mukaan 10 μg D-vitamiinia päivässä ei nostanut veren D-vitamiinipitoisuutta tavoitetasolle.

Vegaaniliiton ravitsemustiimi julkaisi 6.4.2017 tiedotteen D-vitamiinisuosituksen madalluksesta. Siinä väitetään aiemman suosituksen perustuneen yhden ihmisen näkemykseen ja ”cherry picking” -menetelmällä poimittuihin valikoitujen tutkimusten käyttöön. Väitteet eivät pidä paikkansa. Aiempi suositus pohjautui useiden asiantuntijoiden ja asiantuntijajärjestöjen suosituksiin, mm. Kanadan lastenlääkärijärjestön ja Endocrine Societyn D-vitamiinisuosituksiin sekä D-vitamiinitutkijoiden Robert Heaneyn, Michael Holickin, Heike Bischoff-Ferrarin ja Reinhold Viethin ja professorin, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkärin ja tutkijan Matti Välimäen julkaisuihin, mitkä kaikki löytyvät D-vitamiinikirjoitukseni lähdeluettelosta. Aiempi suositus oli myös linjassa muiden, tunnettujen vegaaniravitsemuksen asiantuntijoiden näkemysten kanssa.

Vegaaniliiton linjaus tukeutua D-vitamiinissa vain pohjoismaiseen suositukseen tekeekin yhdistyksestä poikkeuksen muiden vegaaniravitsemuksen asiantuntijoiden joukossa, sillä kukaan muu vegaaniravitsemukseen perehtynyt ei suosittele niin vähäistä määrää. Vegan Outreach suosittaa 15 – 25  μg/vrk D-vitamiinia. Jack Norris ja Virginia Messina suosittelevat 25 μg/vrk (Norris ja Messina 2011). He perustelevat suositustaan sillä, että monet asiantuntijat suosittelevat enemmän (25 – 50 μg/vrk ) ja D-vitamiinisuositusten ollessa kiistanalainen aihe, on järkevää, että vegaanit pyrkivät virallisia suosituksia korkeampaan määrään. Samoilla linjoilla ovat Brenda Davis ja Vesanto Melina, jotka perustelevat kirjassaan Becomin vegan (2014) niin ikään, että varsinkin jos auringonvalolle altistus on vähäistä, vegaanien on järkevää tavoitella 25 – 50  μg/vrk saantia, mitä monet asiantuntijat suosittelevat.

On varsin erikoista ja valikoivaa, että Vegaaniliiton ravitsemustiimi tukeutuu D-vitamiiniasiassa vain yhteen, tässä tapauksessa pohjoismaiseen suositukseen, koska kyseinen suositus edustaa D-vitamiinisuositusten matalinta tasoa. Kaikki sellaiset eri maiden ja järjestöjen suositukset, mitkä suosittelevat enemmän D-vitamiinia, on jätetty kokonaan noteeraamatta ja mainitsematta, samoin tunnettujen D-vitamiinitutkijoiden näkemykset on sivuutettu täysin.

Lähteet:

Davis Brenda ja Melina Vesanto: Becoming Vegan. Comperehensive Edition. Book Publishing Company 2014.

Elorinne A-L, Alfthan G, Erlund I, Kivimäki H, Paju A, Salminen I ym. Food and nutrient intake and nutritional status of Finnish vegans and non-vegetarians. PLoS One 2016;11(2): e0148235.doi:10.1371/journal.pone.0148235

Mortensen C, Damsgaard CT, Hauger H, Ritz C, Lanham-New S, Smith TJ ym. Estimation of the dietary requirement for vitamin D in white children aged 4–8 y: a randomized, controlled, dose-response trial. American Journal of Clinical Nutrition 2016;104:1310-7.

Norris J ja Messina V. Vegan for life. Da Capo Press 2011.


Smith TJ, Tripkovic L, Damsgaard CT, Mųlgaard C, Ritz C, Wilson-Barnes SL ym. Estimation of the dietary requirement for vitamin D in adolescents aged 14–18 y: a dose-response, double-blind, randomized placebo-controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition 2016;104:1301-9.

Suomen Lääkärilehti 48/2016:3098.28.03.2017Vegaaniliitto madalsi D-vitamiinisuositustaan
25.01.2017Uusi kouluruokailusuositus suosii kasvisruokaa, mutta ei takaa ruokaa vegaanille
28.11.2016Academy of Nutrition and Dietetics uudisti lausuntonsa kasvisruokavalioista
06.04.2016Eurooppalaisista 40 % kärsii D-vitamiinin puutteesta - osuus on paljon suurempi kuin suomalaisilla vegaaneilla
02.04.2016Vegaaniruokavalio on sekä ilmastoystävällisin että terveellisin
31.03.2016Enemmistöllä sivuillani käyneistä D-vitamiinin saanti hyvällä mallilla
22.03.2016Suomalaisilla vegaaneilla petrattavaa jodin ja D-vitamiinin saannissa − joillakin myös kasvisten syönnissä